Motto: Sbor kdysi vznikl a je jen otázkou času,
kdy zanikne...
N ě c o   m á l o   z   h i s t o r i e :
Základní umělecká škola v Moravské Třebové rozvijí a ovlivňuje hudebnost a estetické cítění dětí i dospělých v celém Moravskotřebovském regionu. Obory hudební, výtvarné i dramatické jsou každý rok zaplněny mladými posluchači, kteří si své dovednosti, vůli a cit dále zdokonalují v řadě oborů této školy. Jedním z nich je právě smíšený pěvecký sbor FERMÁTA, založený v roce 1995 panem učitelem Mgr. Luďkem Klimešem.

Pěvecký sbor se krátce po svém založení začal intenzivně podílet na společenském a duchovním životě ve městě i za jeho hranicemi. Kromě četných vystoupení na veřejnosti, vánočních a školních orchestrů, byl soubor pozván společně s orchestrem do rakouského Freistadtu nebo do partnerského města Moravské Třebové - holandského Vlaardingenu. Spolupráce se rozvijí i s německými kolegy z města Staufenberg, kde sbor Fermáta vystupoval v roce 2000 a na oplátku byli naši přátelé hostovat na Moravskotřebovských arkádách.

Od roku 2003 je sbor FERMÁTA veden jako samostatné občanské sdružení a od roku 2004 převzal dirigentskou taktovku zakládající člen sboru a toho času aktivní zpěvák
pan učitel Mgr. Antonín Havelka.


A  j a k   t o   b y l o   d o o p r a v d y . . . ? !
Jednoho jarního odpoledne LP 1997 seděli spolu v jedné nejmenované hospodě Luděk Klimeš a Tonda Evžen Havelka spolu s dalšími kumpány a po několika dobře vychlazených desítkách se zrodil skvělý nápad, rozšířit již existující dětský sbor toho času beze jména na smíšený pěvecký sbor dospěláků s příznačným názvem FERMÁTA