S  b  o  r  m   i  s  t  r
Mgr. Antonín HAVELKA

S  o  p  r  á  n
  A  l  t
Andrea Aberlová
Jana Haasová
Jitka Ottová
Zuzana Pustinová st.
Kateřina Růžičková

  Iva Bakrlíková
  Lenka Čápová
  Ludmila Daulová
  Dagmar Jánská
  Alice Moravcová
  Martina Levová
  Veronika Bakrlíková
  Alexandra Vrátilová
T  e  n  o  r
  B  a  s
Jaroslav Jarůšek
František Krejčí
Pavel Slezák
Petr Šesták
  Miloš Bayer
  Leoš Chaloupka
  Miroslav Landa
  Jaroslav Pavelka
  Zdeněk Šolc


... ve sboru FERMÁTA zpívali:
Linda Skoupá
Eva Antlová
Tereza Bártová
Zuzana Pustinová ml
Jana Smítalová
Monika Škeříková
Helena Trojáková
Lukáš Horčík
Petr Kopčem Smékal
Rudolf Mánek
Pavel Machálek
Miroslav Sleha
Oleg Stepasjuk
  1996 - 2004, Soprán
  1996 - 2004, Soprán
  1997 - 2004, Soprán
  1997 - 2005, Soprán
  2000 - 2004, Soprán
  1996 - 2004, Soprán
  1997 - 2003, Soprán
  1996 - 2002, Bas
  1996 - 2002, Bas
  1999 - 2002, Bas
  1996 - 2003, Bas
  1999 - 2001, Bas
  1999 - 2002, Bas